werronaphoto
D:ArturRysunkiDWGWerona kpl. 3D Arkusz2 (1)

STALOWY OZDOBNY SYSTEM OGRODZEŃ – WERONA

Kategoria:

Opis produktu

Konstrukcja stalowa z profili zamkniętych; wypełnienie profilem 18x18mm zakończone grotem w łuku.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej światło wjazdu: 4000mm
wysokość: 1600mm
Wymiary przęsła szerokość: 2000mm
wysokość: 1300mm
Wymiary furtki szerokość: 900mm
wysokość: 1600mm
Wymiary bramy samonośnej światło wjazdu: 4000mm
wysokość: 1600mm
całkowita długość skrzydła: 6000mm

VERONA - system ogrodzeń stalowych